Kalite Politikası

  • Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.
  • İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan Yalçınlar, şirketin; misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
  • Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,
  • Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,
  • İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak,
  • Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
  • Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, esaslarını savunmaktadır.